Zdzisław Salaburski
(strona w budowie, ale zapraszamy)
Strona domowa


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urodzil się w 1922 roku w Częstochowie, gdzie do wybuchu wojny w 1939 roku uczęszczał do Gimnazjum im. R. Traugutta.
W okresie okupacji intensywnie pracował nad rysunkiem i barwą przy wydatnej pomocy miejscowego środowiska malarzy, a szczególnie wielkiego przyjaciela Zdzisława Kołędkiewicza.
 
  Następnie wyjechał do Krakowa, gdzie korzystał z konsultacji prof. Pautcha.
Debiut malarski nastapił zaraz po wyzwoleniu w 1945 roku na wystawie nowo powstałego Związku Polskich Artystów Plastyków w częstochowie.
Scenograf nowo powołanego do życia teatru zaangażował go do pracy w malarnii, skąd przypadkowo został pilnie wezwany w trybie zastępczym do zagrania roli "studenta" na scenie.
W 1946 roku złożył egzamin eksternistyczny przed Komisją Związku Artystów Scen Polskich w Krakowie i uzyskał uprawnienia do wykonywania tego zawodu.
Na nastepne sezony teatralne angażują go kolejno: Wilam Horzyca do Torunia, Leon Schiller do Łodzi i Warszawy, Wilam Horzyca do Poznania, gdzie równiez rozpoczął prace scenografa, Roman Zawistowski do Krakowa, Karol Adwentowicz do Warszawy, Wilam Horzyca do Teatru Narodowego, ostatniego teatru, który opuszcza w 1961 roku rezygnując z tego zawodu ostatecznie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decyzja ta dojrzewała w nim juz od 1956 roku, kiedy to nowe uwarunkowania polityczne wyzwalają w całym środowisku twórczym plastyków eksplozję współczesnych środków wyrazu.
Zostaje członkiem "Grupy 55" przy Galerii Sztuki Nowoczesnej "Krzywe Koło" w Warszawie.